Varaa vuorosi netistä!
Taivallahden sisäkentät.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 23.5.2018

Henkilötietolain 10 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

HVS-Suojat Oy / Taivallahden Tenniskeskus
Y-tunnus 0108839-0
Kutomokuja 4
00380 HELSINKI

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Marita Inberg, marita.inberg@talintenniskeskus.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen keräämisen tarkoitus
A) Asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyperusteena on henkilön sopimussuhde (esim. ajanvarausjärjestelmään).
Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

  • sähköinen ja muu asiakasviestintä
  • sähköisen ajanvarausjärjestelmän ylläpitäminen

Rekisteröitävät tiedot

A) Asiakasrekisteri
Asiakasrekisterissä käsitellään seuraavia tietoja

  • nimi, henkilötunnus/y-tunnus, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään, kun asiakas ostaa Talin Tenniskeskuksen liikuntapalvelun ja sopimus asiakkuudesta syntyy, kun asiakas tilaa uutiskirjeen, päivittää omia tietojaan, ostaa verkkosivujen kautta liikuntapalvelun, liittyy kilpailuihin tai arvontoihin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin palvelimelle joka asiakkaan selaimen tai rekisterin ylläpitäjän kautta. Asiakasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetusten vaatimukset.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme asiakkaiden tietoja niin kauan, kun heillä on voimassa oleva asiakkuus yhtiöön. Poistamme kuuden (6) vuoden kuluessa niiden henkilöiden tiedot, joiden asiakkuus on päättynyt, ellei tietojen säilyttämiselle ole muuta laillista perustetta. Edellä mainituista määräajoista poiketaan, jos tietojen säilyttämiselle on jokin lakisääteinen velvollisuus (esim. työlainsäädäntöön, kirjanpitolakiin tai verotukseen liittyvä määräaika).

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot, ellei käsittelyyn ole laillista perustetta. Poistamispyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 23.5.2018.

Taivallahden Tenniskeskus 2021 ©